Materiały mogą być przygotowane w następujących programach:

• Adobe PDF- pliki z czcionkami zamienionymi na krzywe lub dołączonymi do pliku. Wersja 1.3 lub 1.4,
• Corel Draw - pliki w wersji X6 lub niższej z czcionkami dołączonymi do pliku lub zamienionymi na krzywe,
• Adobe Photoshop - czcionki zrasteryzowane lub dołączone do pliku,
• Adobe Illustrator - wersja CS3 lub niższa z czcionkami dołączonymi do pliku lub zamienionymi na krzywe.

Zalecenia co do przygotowania plików do druku:

w każdej pracy powinny być zaznaczone znaki formatu docelowego lub dołączony plik tekstowy z informacją o formacie netto,
materiały do druku nie mogą zawierać elementów w przestrzeni barwnej RGB,
wszystkie strony należy przygotowywać w jednakowej orientacji (w układzie pionowym lub poziomym),
w materiałach nie należy stosować skal densytometrycznych i paserów,
przy publikacjach wielostronicowych, kolejne strony powinny być przygotowane w taki sam sposób: ten sam format, wycentrowane względem środka, powinna być zachowana kolejność stron,
w przypadku sztancowania w projekcie należy nanieść wykrojnik nadrukowanym kolorem dodatkowym,
czarne elementy graficzne i teksty powinny zostać przygotowane z włączoną opcją nadruku,
rozdzielczość bitmap powinna wynosić 300 dpi (rozdzielczość niższa może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a wyższa nie powoduje poprawy jakości drukowanych obiektów, niepotrzebnie natomiast zwiększa się rozmiar pliku),
jeżeli w pracy użyte są kolory dodatkowe, należy dołączyć taką informację, w przypadku braku informacji kolory dodatkowe przekształcone będą do przestrzeni barwnej CMYK,
jeżeli w projekcie przewidziany jest lakier UV, należy dostarczyć plik z projektem lakieru,
wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 5 mm od formatu publikacji (margines) netto, czyli po obcięciu,
każda strona powinna posiadać 3-5 mm spadu z każdej strony,
czcionki powinny zostać załączone (osadzone) w dokumencie PDF, lub zamienione na krzywe.

Prosimy pamiętać, że ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, prosimy więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych zmian w projektach typu: przeskalowanie 1-3 %, nadanie spadów. W przypadku jakichkolwiek zmian zapewniamy, że dział DTP skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia szczegółów zlecenia.