Materiały mogą być przygotowane w następujących programach:

 • Adobe PDF- pliki z czcionkami zamienionymi na krzywe lub dołączonymi do pliku. Wersja 1.3 lub 1.4,
 • Corel Draw – pliki w wersji X6 lub niższej z czcionkami dołączonymi do pliku lub zamienionymi na krzywe,
 • Adobe Photoshop – czcionki zrasteryzowane lub dołączone do pliku,
 • Adobe Illustrator – wersja CS3 lub niższa z czcionkami dołączonymi do pliku lub zamienionymi na krzywe.

Zalecenia co do przygotowania plików do druku:

 • w każdej pracy powinny być zaznaczone znaki formatu docelowego lub dołączony plik tekstowy z informacją o formacie netto,
 • materiały do druku nie mogą zawierać elementów w przestrzeni barwnej RGB,
 • wszystkie strony należy przygotowywać w jednakowej orientacji (w układzie pionowym lub poziomym),
 • w materiałach nie należy stosować skal densytometrycznych i paserów,
 • przy publikacjach wielostronicowych, kolejne strony powinny być przygotowane w taki sam sposób: ten sam format, wycentrowane względem środka, powinna być zachowana kolejność stron,
 • w przypadku sztancowania w projekcie należy nanieść wykrojnik nadrukowanym kolorem dodatkowym,
 • czarne elementy graficzne i teksty powinny zostać przygotowane z włączoną opcją nadruku,
 • rozdzielczość bitmap powinna wynosić 300 dpi (rozdzielczość niższa może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a wyższa nie powoduje poprawy jakości drukowanych obiektów, niepotrzebnie natomiast zwiększa się rozmiar pliku),
 • jeżeli w pracy użyte są kolory dodatkowe, należy dołączyć taką informację, w przypadku braku informacji kolory dodatkowe przekształcone będą do przestrzeni barwnej CMYK,
 • jeżeli w projekcie przewidziany jest lakier UV, należy dostarczyć plik z projektem lakieru,
 • wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 5 mm od formatu publikacji (margines) netto, czyli po obcięciu,
 • każda strona powinna posiadać 3-5 mm spadu z każdej strony,
 • czcionki powinny zostać załączone (osadzone) w dokumencie PDF, lub zamienione na krzywe.

UWAGA

Prosimy pamiętać, że ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, prosimy więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych zmian w projektach typu: przeskalowanie 1-3 %, nadanie spadów. W przypadku jakichkolwiek zmian zapewniamy, że dział DTP skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia szczegółów zlecenia.