Close

Co to jest rozdzielczość i jak wpływa na jakość druku?

 • Home
 • Blog
 • Co to jest rozdzielczość i jak wpływa na jakość druku?

Co to jest rozdzielczość i jak wpływa na jakość druku?

W dziedzinie poligrafii termin „rozdzielczość” odgrywa fundamentalną rolę, determinując jakość finalnego produktu drukowanego. Stanowi kluczowy parametr, który wpływa nie tylko na percepcję wizualną materiałów drukowanych, ale również na skuteczność przekazu komunikacyjnego. Zrozumienie zasad rządzących rozdzielczością oraz jej wpływem na proces druku jest niezbędne dla profesjonalistów branży graficznej, jak również dla klientów poszukujących optymalnych rozwiązań drukarskich. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z rozdzielczością, przedstawienie jej wpływu na jakość druku oraz zasugerowanie metod dostosowania rozdzielczości w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów drukarskich.

Definicja rozdzielczości – co oznacza skrót DPI?

Rozdzielczość, określana terminami DPI (Dots Per Inch) dla druku cyfrowego i PPI (Pixels Per Inch) dla obrazów cyfrowych, definiuje liczbę punktów (kropek lub pikseli) na jednostkę długości, które składają się na obraz. Wartość ta bezpośrednio przekłada się na stopień szczegółowości i ostrości obrazu, wpływając na jego percepcję wizualną. Wysoka rozdzielczość oznacza większą liczbę punktów na cal, co przekłada się na wyższą dokładność i szczegółowość obrazu.

Rozróżnienie między DPI a PPI jest kluczowe w kontekście przygotowania materiałów do druku. Wartość DPI odnosi się do fizycznej ilości kropek tuszu na cal, które drukarka jest w stanie zdeponować na papierze, natomiast PPI odnosi się do ilości pikseli obrazu cyfrowego na cal. Dla przykładu, obraz o rozdzielczości 300 PPI na monitorze komputera będzie miał 300 pikseli na każdy cal swojej powierzchni, co jest uznawane za optymalną wartość dla drukowanych materiałów fotograficznych, zapewniającą wysoką jakość obrazu bez widocznych pikseli czy rozmyć.

Rozumienie różnicy między tymi dwoma pojęciami oraz ich stosowanie w praktyce jest fundamentem dla efektywnego przygotowania plików do druku. Dostosowanie rozdzielczości obrazów do specyfikacji drukarki oraz rodzaju druku jest niezbędne do uzyskania oczekiwanej jakości finalnego produktu. Można też spotkać się ze skrótem LPI (Lines Per Inch), pod którym kryje się miara liniatury rastra w programach graficznych.

Rozdzielczość a jakość wydruku

Skoro wiemy już, co oznacza rozdzielczość DPI i PPI, pora przejść do sedna, czyli wpływu rozdzielczości na jakość wydruku. Rozdzielczość odgrywa zasadniczą rolę w definiowaniu jakości druku, bezpośrednio wpływając na ostrość, głębię i szczegółowość obrazów drukowanych. W kontekście druku cyfrowego wysoka rozdzielczość DPI umożliwia uzyskanie wyraźnych krawędzi i bogatych detali, co jest szczególnie istotne przy produkcji materiałów o wysokiej wartości estetycznej, takich jak broszury, fotografie czy plakaty. Na przykład, dla druków fotograficznych zalecana rozdzielczość zdjęcia wynosi co najmniej 300 DPI, co zapewnia wysoką jakość obrazu bez widocznych pikseli czy rozmyć. Z drugiej strony, zbyt niska rozdzielczość może prowadzić do efektu pikselozy, gdzie poszczególne piksele stają się widoczne, negatywnie wpływając na ogólną percepcję obrazu.

Standardy rozdzielczości dla różnych rodzajów druku

Wybór odpowiedniej rozdzielczości jest ściśle powiązany z typem materiału drukowanego i jego przeznaczeniem. Dla różnych rodzajów druku istnieją określone standardy rozdzielczości, które należy uwzględnić, aby osiągnąć optymalne rezultaty:

 • Materiały reklamowe i biurowe (np. wizytówki, ulotki): Optymalna rozdzielczość drukowania dokumentów tego typu to 300 DPI, co pozwala na uzyskanie wyraźnych tekstów i grafik nawet przy niewielkich rozmiarach.
 • Fotografie: Aby uzyskać wysoką jakość wydruków fotograficznych, zaleca się stosowanie rozdzielczości 300 DPI lub wyższej, w zależności od formatu i rozmiaru wydruku.
 • Duże formaty (np. plakaty, banery): W przypadku dużych formatów, można wykorzystać niższą rozdzielczość, np. 150 DPI, ze względu na to, że obserwacja odbywa się z większej odległości, co minimalizuje ryzyko dostrzeżenia poszczególnych pikseli w przypadku druku wielkoformatowego.

Aby sprawdzić rozdzielczość pliku po wydruku bez użycia programu graficznego, kliknij prawym przyciskiem myszy na jego ikonę i wybierz informacje o pliku. Szerokość boku wydruku w cm otrzymasz, dzieląc szerokość pliku zdjęciowego (piksele) przez wymagane DPI, a następnie mnożąc otrzymany wynik przez 2,54 (przelicznik z cali na cm).

Wpływ rozdzielczości na proces druku

Rozdzielczość ma również bezpośredni wpływ na proces druku, w tym na prędkość druku i zużycie tuszu lub tonera. Wyższa rozdzielczość, choć gwarantuje lepszą jakość obrazu, wymaga precyzyjniejszego nanoszenia większej ilości kropek tuszu na cal, co może wydłużać czas druku i zwiększać zużycie materiałów eksploatacyjnych. Jest to szczególnie istotne w przemyśle drukarskim, gdzie optymalizacja procesów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla rentowności. Ponadto, niewłaściwa rozdzielczość – zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka – może prowadzić do problemów z jakością druku, takich jak rozmycie obrazu lub niepotrzebne zużycie tuszu, co podkreśla znaczenie dostosowania rozdzielczości do specyfikacji drukarki i oczekiwań co do finalnego produktu. Trzeba też pamiętać, że maksymalny format wydruku zależy od wykorzystywanej drukarki.

Zrozumienie zależności między rozdzielczością a jakością oraz efektywnością druku jest zatem niezbędne dla profesjonalistów branży graficznej i drukarskiej, umożliwiając im realizację projektów na najwyższym poziomie.

Jak dostosować rozdzielczość dla optymalnej jakości wydruku?

Aby zapewnić optymalną jakość druku, niezbędne jest dostosowanie rozdzielczości obrazów i dokumentów przed ich przekazaniem do druku. Oto kilka kluczowych wskazówek:

 • Analiza i korekta obrazów: Przed drukiem konieczne jest dokładne przeanalizowanie obrazów pod kątem ich rozdzielczości. W przypadku obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości, zaleca się ich korektę za pomocą specjalistycznego oprogramowania graficznego, które pozwoli na zwiększenie liczby pikseli bez znacznego pogorszenia jakości.
 • Wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania: Programy graficzne takie jak Adobe Photoshop czy Illustrator oferują narzędzia do skalowania i poprawy jakości obrazów, umożliwiając precyzyjne dostosowanie rozdzielczości do wymagań druku.

Konsultacja z drukarnią: Współpraca z profesjonalną drukarnią może być kluczowa, ponieważ specjaliści są w stanie doradzić, jak najlepiej przygotować pliki do druku, biorąc pod uwagę specyfikacje techniczne urządzeń drukujących.

Przyszłe trendy i technologie w rozdzielczości druku

Rozwój technologiczny w dziedzinie druku nieustannie wpływa na standardy rozdzielczości, oferując coraz lepszą jakość obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji. Przyszłe trendy w tej dziedzinie obejmują:

 • Druk wysokiej rozdzielczości: Nowoczesne drukarki cyfrowe i offsetowe osiągają coraz wyższe rozdzielczości, pozwalając na produkcję materiałów drukowanych o nieporównywalnej dotąd jakości.
 • Technologia druku injektowego: Rozwój drukarek atramentowych, w tym technologii druku bezkontaktowego, otwiera nowe możliwości dla druku wysokiej rozdzielczości na różnorodnych materiałach.

Automatyzacja procesów: Zaawansowane oprogramowanie do automatycznego dostosowywania rozdzielczości obrazów i tekstów do wymogów specyficznych projektów drukarskich pozwala na efektywniejsze zarządzanie jakością druku.

Rozdzielczość do druku – podsumowanie

Rozdzielczość jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość druku, determinującym ostrość, głębię i szczegółowość obrazu. Zrozumienie, jak odpowiednio dobrać i dostosować rozdzielczość plików do specyfikacji technicznych drukarki, jest kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanych efektów wizualnych. W dobie szybkiego rozwoju technologii druku, ciągłe doskonalenie wiedzy na temat rozdzielczości i jej wpływu na proces drukowania jest niezbędne dla profesjonalistów branży graficznej i drukarskiej. Dzięki temu możliwe jest nie tylko spełnienie oczekiwań klientów, ale także wykorzystanie pełnego potencjału nowoczesnych technologii drukarskich, aby tworzyć materiały o najwyższej jakości.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

Postanowienia ogólne

Administrator – firma HEDOM DRUK Sp. z o.o., ul. Kletówki 54A, 38-400 Krosno NIP 6842658737. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony hedom.pl na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest HEDOM DRUK Sp. z o.o., ul. Kletówki 54A, 38-400 Krosno NIP 6842658737.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są oddzielnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik może zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada Administrator oraz w jakich celach je przetwarza. Wówczas należy skontaktować się z Administratorem pod adresem biuro@hedom.pl. Podany adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców działających na rzecz Administratora (HEDOM DRUK Sp. z o.o.), czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator przy świadczeniu na rzecz Użytkownika usług.

 • home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Korzystanie z serwisu hedom.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Kontakt

Kontaktując się z firmą HEDOM DRUK Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

Formularze Kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. W niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje profilowanie, np. remarketing reklam. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Komentarze

Jeżeli Użytkownik chce dodać komentarz na stronie, musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.

W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona hedom.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej Użytkownik znajdzie wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony hedom.pl, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Strona hedom.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcjonalności zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Strona hedom.pl korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej hedom.pl.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony hedom.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej hedom.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie hedom.pl używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google.

Wyświetlając stronę internetową hedom.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę hedom.pl, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie hedom.pl do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Twitter – https://twitter.com/en/privacy, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej hedom.pl bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie hedom.pl Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Na stronie hedom.pl osadzane są wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo.

Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie hedom.pl do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi Użytkownika, to przed wizytą na stronie hedom.pl Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zapisz
Ustawienia plików cookie