Zmiany osobowe:

– Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HEDOM Sp. z o.o.
z dnia 30.04.2018 r. z funkcji prezesa zarządu spółki został odwołany
z dniem 01.05.2018 r. p. Paweł Bachota,

– Akt notarialny repertorium A numer 2356/2018 z dnia 02.05.2018 r.
odwołał prokurę udzieloną p. Pawłowi Bachocie w firmie HEDOM Michna Henryk,

– Od dnia 1 maja 2018 r. p. Paweł Bachota nie reprezentuje,
ani też nie jest pracownikiem firm HEDOM.

Uchwałami nr 2 i 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HEDOM Sp. z o.o.
z dnia 30.04.2018 r. funkcję prezesa zarządu HEDOM Sp. z o.o.
z dniem 01.05.2018 r. powierzono p. Bolesławowi Murdzkowi,
zaś skład zarządu spółki uzupełniono osobą p. Piotra Michny.